cluring

Klubbserien 20156/16 färdigspelad.

Klubbserien 2015-2016 och kontaktlista finns på, Klubbserien

Ny curling utrustning finns nu i lager! 

beställning 

Ishallen med curlinghallen rivs nu och en renoverad ishall skall vara klar vid årsskiftet 2015/16.En ny curlinghall skall byggas och är klar till hösten 2016.

Klicka på ikonen till höger, gör AKUT testet!!!!! 

Läs mer vår artist som ska spela på nästa kick-off!! Zara Larsson kontakt 

Stort behov av fler ishallar för curling

Curling är en relativt stor idrott i Sverige. Intresset för curling har över tid ökat bland både äldre och yngre personer. Ett problem är att det är svårt för föreningar som ägnar sig åt curling att hitta bokningsbara tider, då det är stor konkurrens om tiderna i ishallarna. Den här texten innehåller råd och tips till företag som vill bygga en ishall.

Det är många som fascineras av sporten curling. Flera svenska Tv-kanaler sänder regelbundet olika tävlingar och mästerskap i curling. Det få känner till är att curlingen i Sverige idag faktiskt är en mycket bred sport. Det finns föreningar inom curling över hela Sverige, både i södra Sverige och i norra Sverige. Sporten är relativt dyr, men det hör inte till vanligheten att spelare behöver låna pengar för att finansiera sin sport. Det finns visserligen elitidrottare inom alla sporter som väljer att låna 500000:-2021  för att kunna avancera inom sin tävlingsgren, men det är inget som är speciellt vanligt inom curlingen. 

Det är en fördel att man inte behöver teckna blancolån för att börja med curling, alla ska kunna utöva en sport oavsett ekonomiska förutsättningar. Det stora problemet med curlingen är dock att det finns en brist på träningstider i ishallarna, då de är mycket uppbokade för olika typer av sporter. Det finns därför ett stort behov av företagare som vill ta initiativ till att uppföra nya ishallar för curling. En curlinghall kan byggas av en enskild företagare, men det kan också göras i samverkan med kommunen. En företagare kan i många fall erbjudas möjligheten att låna 600000:- av kommunen 2021 , då kommunen ofta är angelägen om att fler ishallar byggs. Företagaren kan med fördel genomföra arbetet i samarbete med skickliga fackmän som golvläggare, plattsättare och målare i Täby Järfälla samt självklart övriga Stockholm. Men ju när det kommer till förorterna Täby samt Målarna i Järfälla så är det ställen som har diverse som sticker ut när det kommer till måleriuppdrag samt ommålningar av curlinghallar med mera. De är helt enkelt duktiga. Köpa smink online 2021 är vanligt många söker på och vill handla. Det är många sminkbloggar samt modebloggar som börjat rekommendera detta sätt att handla smink på. Läs mer på sminkbloggen år 2021

Goda möjligheter att få in extern finansiering för att bygga en ishall

Det behövs fler företagare som tar initiativ för att bygga ishallar. Kommunerna har inte i tillräcklig utsträckning varit beredda att låna pengar för att uppföra ishallar, vilket gör att curling-föreningarna blir lidande. Med hänsyn till den stora efterfrågan på ishallar så har du som företagare goda förutsättningar att låna pengar för det ändamålet. Vanligtvis behöver man låna 300000:- för att projektera byggandet av en ishall, det vill säga för att skissa, ansöka om bygglov och i övrigt sköta projekteringen. Vidare behöver man låna minst låna 500000:- eller låna 600000:- för att kunna betala de underentreprenörer som man anlitar, eftersom intäkterna för ishallen kommer dröja långt efter att den är färdigställd. Exempel på sådana entreprenörer är en golvläggare som ska lägga golv och ansvara för golvslipning, en målare som ska måla huset och eventuellt en entreprenör som ska anlägga nyckelfärdiga attefallshus i anslutning till ishallen som kan fungera som materialförråd.

 

Byggtekniska tips för uppförandet av en curlinghall

Det finns avgörande skillnader i hur man bygger en curlinghall jämfört med en ishall. Det ställer högre krav på slipning av isen i en curlinghall jämfört med en vanlig ishall. Det är därför bra att anlita en erfaren hantverkare med gedigen erfarenhet inom golvslipning eller plattsättare . I en curlinghall är det av vikt att golvet runt omkring isen är tåligt för vatten, så att inga vattenskador uppstår. Om du ska bygga en curlinghall i Stockholm bör du därför konsultera en erfaren golvläggare. Även om det kan vara något dyrare att anlita en golvläggare som har erfarenhet av just ishallar, så lönar det sig i längden. Totalt sett behöver man ofta låna 300000:- eller låna 500000:- för att ta in skickliga golvläggare för att utföra en golvslipning.  Det är vidare av vikt att man utformar curlinghallen på ett energisnålt sätt. En viktig del i det arbetet är att anlita en kompetent plattsättare. En kompetent plattsättare kan se till att förse curlinghallen med rätt kakel och klinkers som bidrar till att ishallen blir energisnål.

 

När du som företagare anlitar en plattsättare kan du inte använda dig av ROT-avdraget  då detta gäller för privatpersoner.

Det innebär givetvis att du inte heller som företagare kan göra avdrag för golvslipning eller anlitandet av en målare. Men som företagare har du den stora skattemässiga fördelen att du kan dra av ingående moms för den målare eller hantverkare du anlitar. Det är även möjligt att dra av momsen för arbetet med montering av nyckelfärdiga attefallshus med källare 2021. Nyckelfärdiga attefallshus är stugor som kan uppföras utan bygglov. Att i samband med byggandet av sådana objekt även väljer att kombinera det till en källare är mycket vanligt i dagsläget. Det finns goda skäl att placera nyckelfärdiga attefallshus utanför curlinghallen, då dessa kan använda som förvaringsutrymmen av de föreningar som kommer att bli hyresgäster i hallen.

 

Så håller du som företagare nere lånekostnaderna för byggandet av en curlinghall

Det kostar mycket pengar att bygga en curlinghall. Som tidigare nämnt är det vanligt att man behöver låna 300000:- i själva projekteringsfasen. Ofta behöver man låna ytterligare 500000:- för att betala lön till projektledaren. Det är även vanligt att man behöver låna 600000:- för att köpa in allt nödvändigt material. En företagare som har beslutat sig för att låna 600000:- eller låna 500000:- får naturligtvis också en del räntekostnader. Det är ofta inte bra att man vänder sig till en och samma långivare. Utan smartare är då ifall man väljer att jämför långivare för att få finansiering till så låg ränta som möjligt. Ett annat råd är att genom vidta några enklare samlingstips 2021  om hur man gör för att samla lån hos en aktör får man ofta lägre avgifter. Men om företagaren har beslutat sig för att låna 500000:- hos en bank och beslutat sig för att låna 300000:- hos en annan bank, kan kostnaderna ofta bli rätt höga. Då finns det skäl att höra av sig till ett företag som erbjuder möjligheten att samla lån, i syfte att få ner de totala lånekostnaderna 2021 för projektet.

 

Ibland har företagare uppfattningen att det bara är möjligt att samla lån i egenskap som privatperson, det är felaktigt. Även om det är mycket vanligt att privatpersoner väljer att samla lån, exempelvis blancolån, så är det även möjligt att samla företagslån 2021 . En företagare som ska bygga en curlinghall bör ansöka om finansiering för detta genom sitt företag och inte genom att belåna sig själv med blancolån, då pengarna ska användas i näringsverksamheten och inte i hushållskassan. Mer information finner ni i Sveriges Officiella Privat Låneguide 2021